• Mt. Kailás (6 714 m) - posvätná hora v Tibete

 • Fotokurzy - organizujeme doma, aj v zahraničí

 • Joga - cvičíme v štúdiu Kailás na Konventnej 7 v Bratislave

OZ Kailás


Združenie podporuje fotografickú tvorbu najmä formou výstavnej, vzdelávacej, propagačnej a publikačnej činnosti. Organizuje fotografické dielne, školenia, zájazdy zamerané na tvorbu horskej a krajinárskej fotografie. Ďalej sa zameriava na vydavateľskú činnosť v oblasti fotografie a vykonáva predaj fotografickej literatúry a fotografických diel.

Joga

Jarné kurzy Jogy 2017

Štúdio Kailás, Konventná 7, Bratislava

Pondelok: 17:30 od 16.1.2017 do 29.5.2017 Cena: 85,00 Eur
Streda: 18:15 od 1.2.2017 do 25.5.2017 Cena: 75,00 Eur

Informácie na tel. 0917 371 030, e-mail: kailas [at] kailas.sk

Fotokurzy

Základný fotografický kurz

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
OZ Kailás otvára v Bratislave pre záujemcov o klasickú aj digitálnu fotografiu ďalší základný 2-mesačný fotografický kurz. Základný fotografický kurz je rekvalifikačný kurz, absolvent kurzu so získaným osvedčením spĺňa kvalifikáciu pracovať v danom odbore ako kvalifikovaný pracovník. Osvedčenie spĺňa kvalifikáciu pre získanie živnostenského listu. Pod lektorským vedením sa oboznámime:
 • - s digitálnymi aj analógovými prístrojmi, s ich funkciami a ovládaním
 • - s prácou v tmavej komore s technikou vyvolávania čb filmov, zväčšovania čb fotografií
 • - so základmi počítačových úprav digitálnych fotografií
 • - s prácou s osvetľovacou ateliérovou technikou
 • - formou praktických cvičení v ateliéri aj exteriéri sa oboznámime s umeleckým portrétom, reportážnou a dokumentárnou fotografiou, fotografiou mesta – architektúry, krajiny, mestských detailov a pod.
Termín: jar 2016, presný začiatok sa upresní
Vyučovacie hodiny : 7x každú sobotu 9.30-18.00 (obed. prestávka 1 hod.)
Max. počet účastníkov : 10
Cena: 650.- EUR
Cena zahŕňa:
 • 1. renomovaných profesionálnych fotografov - lektorov, ext. pedagógov VŠMU
 • 2. vybavenie ateliéru a ČB fotokomory vrátane chemikálii
 • 3. zvýhodnené ceny na nákup fotomateriálu
 • 4. voľné konzultácie fotografických prác a portfólii
 • 5. sprievodný program - prezentácie, premietanie diapozitívov, videofilmy

Základný fotografický kurz je určený pre všetkých záujemcov o fotografiu na zvládnutie základnej technickej problematiky a na rozvíjanie vlastnej kreativity v rôznych žánroch fotografie

Pre získanie osvedčenia akreditovaného Ministerstvom školstva SR je potrebné po absolvovaní kurzu vykonať skúšku z teórie.
Cena za skúšku je 80.- EUR
Miesto konania: Štúdio Kailás, Konventná 7, Bratislava

Informácie na tel. 0917 371 030, e-mail: kailas [at] kailas.sk

Lektori

Mgr. Pavol Breier, Art.D.

Absolvoval FAMU v Prahe, odbor umelecká fotografia. Fotograf v slobodnom povolaní od roku 1975. Ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského syndikátu novinárov. Zakladateľ združenia Kailás.

Svoju tvorbu prezentuje na kolektívnych aj autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí, je autorom viacerých fotografických publikácií, publikácií a katalógov o výtvarnom umení a architektúre, publikuje v obrazových časopisoch. Ako externý pedagóg pôsobil na VŠVU v Bratislave a na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, v súčasnosti pôsobí na Fakulte masmédii Paneurópskej vysokej školy, na Pedagogickej fakulte UK, vedie a organizuje fotografické kurzy.

O nás

Kontakt

Štúdio Kailás, Konventná 7, 811 03 Bratislava
kailas [at] kailas.sk
Top